Object structure
Title:

Sektor bankowy i sektor FinTech – współpraca czy realne zagrożenie dla sektora bankowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Banking and FinTech sector − cooperation, or a real threat to the banking sector

Creator:

Folwarski, Mateusz

Subject and Keywords:

sektor FinTech ; start-up ; systemy płatnicze ; FinTech sector ; payment systems

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 529; s. 84-94

Abstrakt:

Sektor FinTech w ostatnich latach i w kolejnych będzie kluczowym elementem wpływającym na zmiany strategii banków i ich modeli biznesowych. Wiodącymi instytucjami wpływającymi na rozwoju tego sektora były zazwyczaj banki. Niemniej jednak od 2009 roku to innowacyjne firmy (start-up), wdrażające innowacje finansowe, stały się kluczowymi podmiotami na tym rynku. Początkowo banki nie zauważały firm fintechowych lub nie chciały z nimi współpracować. Zmieniające się preferencje klientów, np. w zakresie płatności, regulacje (m.in. dyrektywa PSD II) wymuszają na bankach inny sposób postrzegania firm z tego sektora. Bardzo często można spotkać głosy o tym, że sektor FinTech jest bańką spekulacyjną, która będzie prowadziła do kolejnego kryzysu. Aczkolwiek analizy indeksu spółek informatycznych i jego relacji do głównego indeksu giełdowego S&P wcale nie potwierdzają tej tezy. Głównym celem badawczym jest ukazanie zmian w postrzeganiu firm fintechowych przez banki na świecie oraz analiza powiązań firm z sektora FinTech w Polsce z bankami

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.529.07

Language:

pol

Relation:

Ekonomia ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 529

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: