Object structure
Title:

Wpływ podatku od towarów i usług na dochody budżetu państwa a problem ściągalności

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The influence of value added tax on the revenue of the state budget vs. a problem with the collection of taxes

Creator:

Żukrowski, Wojciech

Subject and Keywords:

podatek od towarów i usług ; budżet ; dochód ; value added tax ; budget ; income

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 528; s. 286-295

Abstrakt:

Wśród wszystkich podatków największy wpływ na dochody budżetowe państwa wykazuje podatek od towarów i usług. Artykuł stanowi próbę przeanalizowania tematyki tego podatku oraz jego wpływu na dochody budżetowe państwa. Przeprowadzono analizę opartą na danych pochodzących ze strony internetowej Ministerstwa Finansów, opublikowane jako sprawozdania roczne z wykonania budżetu państwa z lat 2003-2017. Celem artykułu jest zweryfikowanie hipotezy o wzroście wartości dochodów z podatku od towarów i usług w sumie dochodów budżetowych państwa w roku 2017. W artykule wykazano, że w 2016 nastąpiły zmiany w przepisach podatkowych. Przeprowadzona analiza danych z wpływów podatkowych z roku 2016 i 2017 (do listopada) w ujęciu miesięcznym pokazała ponad 20 miliardów złotych wzrostu wpływów z podatku VAT, co oznacza, że metody uszczelniania podatku VAT z roku 2016 wpłynęły w sposób znaczący na poprawę ściągalności tego podatku

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.528.25

Language:

pol

Relation:

Finanse publiczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 528

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: