Object structure
Title:

Sprawność fiskalna podatków majątkowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Fiscal efficiency of property taxes

Creator:

Sosnowski, Michał

Subject and Keywords:

podatek majątkowy ; polityka fiskalna ; samorząd ; property taxes ; fiscal policy ; local government

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 528; s. 230-243

Abstrakt:

Celem artykułu jest zaprezentowanie podatków majątkowych w aspekcie warunków zapewniających sprawność i skuteczność realizacji ich funkcji fiskalnej. Dokonano klasyfikacji podatków, omówiono znaczenie ich funkcji fiskalnej, cech podatków majątkowych oraz przeprowadzono analizę dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków majątkowych na tle dochodów własnych samorządów w latach 2008-2017. Analiza pokazuje, że rola podatków majątkowych w dochodach własnych jednostek samorządu terytorialnego jest dominująca, zatem tym większa jest potrzeba dbania władzy publicznej o właściwą wewnętrzną konstrukcję tych podatków, aby mogły spełniać swe funkcje sprawnie i skutecznie. W konkluzji stwierdzono, że tylko optymalna i spójna konstrukcja podatków może sprzyjać realizacji celów fiskalnych przez samorządy, a tym samym stabilizować dochody podatkowe służące osiąganiu pozostałych celów polityki fiskalnej i społecznej w wymiarze lokalnym na rzecz społeczeństwa i gospodarki

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.528.20

Language:

pol

Relation:

Finanse publiczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 528

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: