Object structure
Title:

Rola i znaczenie preferencji podatkowych w podatkach lokalnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The role and importance of tax preferences in local taxes

Creator:

Sosnowski, Michał

Subject and Keywords:

polityka fiskalna ; podatek lokalny ; ulga podatkowa ; samorząd ; fiscal policy ; local tax ; tax relief ; self-government

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 528; s. 215-229

Abstrakt:

W artykule omówiono problematykę wykorzystywania ulg i zwolnień podatkowych w podatkach lokalnych przez władze samorządowe w ich polityce fiskalnej. Przedstawiono podatki lokalne w polskim systemie podatkowym oraz omówiono istotę ulg i zwolnień podatkowych jako elementu konstrukcji podatków w aspekcie prawnym i ekonomicznym. Badaniami empirycznymi objęto poziom, strukturę i dynamikę ulg i zwolnień podatkowych także w odniesieniu do wpływów z podatków lokalnych w latach 2007-2017. W konkluzji stwierdzono, że ulgi i zwolnienia podatkowe mogą stanowić ważne narzędzie aktywnego oddziaływania na procesy gospodarcze, przy zastrzeżeniu, że ich konstrukcja prawna będzie prosta i pozbawiona licznych, często bardzo trudnych do spełnienia warunków. Natomiast w myśl zasady sprawiedliwego opodatkowania konieczne jest eliminowanie preferencji niespełniających żadnej istotnej i pożądanej funkcji gospodarczej czy społecznej, są efektem działania grup nacisku lub niewłaściwego lobbingu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.528.19

Language:

pol

Relation:

Finanse publiczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 528

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: