Object structure
Title:

Dług publiczny i nierównowaga budżetowa w krajach Unii Europejskiej. Ocena efektów reformy paktu stabilności i wzrostu z wykorzystaniem metody TOPSIS

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Public debt and budget deficit in the European Union. Evaluation of reform of stability and growth pact effects using TOPSIS method

Creator:

Piątkowski, Paweł

Subject and Keywords:

dług publiczny ; deficyt budżetowy ; metoda TOPSIS ; public debt ; budget deficit ; TOPSIS method

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 528; s. 173-184

Abstrakt:

Kryzys zadłużeniowy w Unii Europejskiej uwypuklił niedoskonałości rozwiązań zawartych w Traktacie z Maastricht w odniesieniu do koordynacji polityki fiskalnej. Były one znane, lecz w 2010 roku uświadomiono sobie konsekwencje tych niedoskonałości. W obliczu możliwego rozpadu strefy euro wdrożono rozwiązania, które miały poprawić koordynację polityki fiskalnej, ustabilizować sytuację budżetową i docelowo obniżyć poziom długu publicznego. Celem artykułu jest ocena, czy wprowadzenie powyższych rozwiązań wpłynęło na poprawę sytuacji w krajach strefy euro. Do analizy przyjęto lata 2010-2017. Wykorzystano metodę TOPSIS z grupy metod wielowymiarowej analizy porównawczej. Otrzymane wyniki wskazują, że sytuacja w zakresie zadłużenia i nierównowagi budżetowej w Unii Europejskiej nie poprawiła się w znaczącym stopniu, a w całym okresie wahała się. W związku z tym należy mieć wątpliwości odnośnie do skuteczności wdrożonych rozwiązań

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.528.15

Language:

pol

Relation:

Finanse publiczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 528

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: