Object structure
Title:

Pracownicze Programy Emerytalne a reforma systemu emerytalnego w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Employee Pension Programs vs. the reform of pension scheme in Poland

Creator:

Lisowski, Robert

Subject and Keywords:

bezpieczeństwo socjalne ; emerytury publiczne ; emerytury prywatne ; ubezpieczenia społeczne ; fundusze emerytalne ; social security ; public pensions ; private pensions ; social insurance ; pension funds

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 528; s. 116-127

Abstrakt:

W artykule omówiono zasady funkcjonowania, historię i obecną sytuację Pracowniczych Programów Emerytalnych. Celem artykułu była analiza kondycji PPE w kontekście trwających i nadchodzących zmian w systemie ubezpieczeń społecznych. Obiektem badań był rynek PPE w Polsce w latach 2013-2018. Zastosowano metodę badawczą desk research, analizę statystyczną oraz analizę literatury. W wyniku badań stwierdzono, że pod względem inwestowania Pracownicze Fundusze Emerytalne (jedna z możliwych form prowadzenia PPE) nie różnią się znacząco od OFE lub DFE (forma prowadzenia IKE lub IKZE). W wyniku badań stwierdzono także, że PPE posiadają wiele zalet zarówno z punktu widzenia pracowników, jak i pracodawców. W porównaniu z innymi formami dobrowolnego oszczędzania na emeryturę PPE posiadają pod niektórymi względami przewagę, a pod innymi należy je uznać za gorsze. Ogólnie jednak wydaje się, że ta forma oszczędzania jest w Polsce niedoceniana

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.528.10

Language:

pol

Relation:

Finanse publiczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 528

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: