Object structure
Title:

Wokół problemów pomiaru i oceny działalności finansowej współczesnego przedsiębiorstwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Around the problems of measurement and evaluation of financial activities of a contemporary enterprise

Creator:

Janus, Agnieszka

Subject and Keywords:

finanse przedsiębiorstw ; analiza finansowa ; zadłużenie ; płynność finansowa ; rentowność ; corporate finance ; financial analysis ; indebtedness ; financial liquidity ; profitability

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 528; s. 102-115

Abstrakt:

Problematyka pomiaru wyników działalności gospodarczej i ich ocena permanentnie ewoluują, dostosowując się do zmieniającego się otoczenia, a zwłaszcza do rosnących oczekiwań interesariuszy przedsiębiorstwa. Obecnie dla wielu menedżerów wyzwaniem stają się wybór miar dokonań przedsiębiorstwa, ustalenie kryteriów ich oceny, identyfikacja czynników wpływających na ich poziom, zakres pomiaru czy też częstotliwość badań. Przedmiotem artykułu jest wskazanie na kierunki zmian podstawowych metod pomiaru i oceny wyników działania przedsiębiorstw odnoszących się do kluczowych obszarów gospodarki finansowej, czyli rentowności, płynności finansowej i poziomu zadłużenia. Okazuje się, że decydenci, badając owe trzy domeny zarządzania finansami przedsiębiorstwa, nadal wykorzystują tradycyjne sposoby pomiaru – zmieniają się natomiast w czasie kryteria oceny rezultatów przedsiębiorstw i znaczenie każdego z nich

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.528.09

Language:

pol

Relation:

Finanse publiczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 528

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: