Object structure
Title:

Władza publiczna wobec zjawiska unikania opodatkowania

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Public authority vs. the phenomenon of tax avoidance

Creator:

Ciupek, Bożena

Subject and Keywords:

polityka podatkowa ; opodatkowanie ; unikanie opodatkowania ; fiscal policy ; taxation ; tax avoidance ; general anti-avoidance rule

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 528; s. 32-42

Abstrakt:

Analiza relacji między władzą publiczną a podatnikiem odzwierciedla stosunki zachodzące między sferą publiczną a sferą prywatną i jest o tyle ważna, że na styku tych dwóch sfer dochodzi do zjawisk patologicznych, etycznie nagannych i niepożądanych ekonomicznie. W kontekście tych negatywnych zjawisk na szczególną uwagę zasługuje klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania. Unikanie opodatkowania ma miejsce, gdy podatnik uzyskuje korzystny rezultat podatkowy, którego osiągnięcie jest sprzeczne z intencjami prawodawcy. Za cel artykułu przyjęto zatem przedstawienie ekonomicznych skutków z jednej strony unikania opodatkowania jako jednej z legalnych postaw podatników, z drugiej wprowadzenia klauzuli dotyczącej przeciwdziałania temu zjawisku. Realizacji przyjętego celu służyć będą rozważania teoretyczne dotyczące istoty i skali zjawiska unikania opodatkowania oraz ocena zalet i wad wprowadzenia ogólnej klauzuli zapobiegania unikania opodatkowania dla stron stosunku prawnopodatkowego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.528.03

Language:

pol

Relation:

Finanse publiczne ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 528

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: