Filters
  • Collections
  • Group objects
  • File type
  • Content format
  • Date

Search for: [Title = Zasady i przesłanki stosowania z urzędu ulg w zapłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostkom samorządu terytorialnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2015, Nr 404, s. 204\-218]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information