Object structure
Title:

Konstrukcja instrumentu zabezpieczającego przed niekorzystnym wpływem niekatastroficznego ryzyka pogodowego

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Construction of hedging instrument against adverse effects of not catastrophic weather risk

Creator:

Michalak, Dorota

Subject and Keywords:

derywaty pogodowe ; zarządzanie ryzykiem pogodowym ; wpływ warunków atmosferycznych ; branża energetyczna ; weather derivatives ; weather risk management ; impact of weather conditions ; energy sector

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2014, Nr 3 (3), s. 94-112

Abstrakt:

Na świecie pogodowe instrumenty pochodne odgrywają istotną rolę przy zabezpieczaniu firm branży energetycznej. To właśnie ta branża była prekursorem stosowania derywatów pogodowych, a ich stworzenie było naturalną odpowiedzią na popyt. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy przedsiębiorstwa branży energetycznej w Polsce również narażone są na negatywne oddziaływanie niekatastroficznego ryzyka pogodowego oraz jak mógłby wyglądać instrument niwelujący wpływ panujących warunków atmosferycznych, zabezpieczający przychody tej branży. Z przeprowadzonego badania ekonometrycznego wynika, że warunki pogodowe mają istotny wpływ na przychody firm branży energetycznej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2014.3.07

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2014, Nr 3 (3)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: