Object structure
Title:

Sposoby ograniczania występowania błędów w procesie aplikowania o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

The ways of reducing the occurrence of errors in the process of applying for funds under HC OP

Creator:

Balana, Marcin

Subject and Keywords:

EFS ; PO KL ; dofinansowanie projektów ; HC OP ; project financing

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2014, Nr 3 (3), s. 63-75

Abstrakt:

Proces aplikowania o środki Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w perspektywie 2007-2013 sprawia wnioskodawcom wiele trudności. Do oceny przekazywane są wnioski zawierające błędy o charakterze zarówno formalnym, jak i merytorycznym. Celem opracowania jest identyfikacja możliwych rozwiązań, nakierowana na wzrost liczby wniosków spełniających równocześnie obydwa kryteria ich oceny. Wdrożenie zaprezentowanych pomysłów ma przyczynić się do wzrostu udziału w konkursach jednostek, które ze względu na wykształcenie, wiedzę z pogranicza ekonomii i rachunkowości tudzież poziom zamożności dotychczas miały do nich utrudniony dostęp

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2014.3.05

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2014, Nr 3 (3)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: