Object structure
Title:

Udział Polski w handlu międzynarodowym mlekiem i jego przetworami w latach 2003-2014

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Polish participation in the international trade of milk and dairy products in the years 2003-2014

Creator:

Kowalska, Anna

Subject and Keywords:

mleko ; przetwory mleczne ; import ; eksport ; handel zagraniczny ; milk ; dairy products ; foreign trade

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2014, Nr 3 (3), s. 35-48

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie zmian, jakie zaszły w eksporcie oraz imporcie mleka i jego przetworów po 2004 roku. Analizie poddano dane statystyczne GUS i Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z okresu 2003-2014. Aby zobrazować zmiany w eksporcie i imporcie produktów mlecznych, wyliczono dynamikę zmian w badanym okresie, określono strukturę ilościową i wartościową polskiego importu i eksportu tych produktów w latach 2003 i 2013. W opracowaniu wykorzystano również analizę grupowania cech i obiektów. Handel międzynarodowy polskimi artykułami mlecznymi zyskał na znaczeniu dzięki przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej. Polska jest przede wszystkim eksporterem produktów nieprzetworzonych lub przetworzonych w niewielkim stopniu (mleka płynnego i śmietany, serwatki czy mleka w proszku)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2014.3.03

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2014, Nr 3 (3)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: