Object structure
Title:

Wpływ barierowości opakowania surowych mięśni udowych indyków pakowanych w modyfikowanej atmosferze na ich cechy sensoryczne po obróbce termicznej

Group publication title:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies

Title in english:

Influence of packaging material of raw turkey thigh muscles packed under modified atmosphere on their sensory characteristics after thermal treatment

Creator:

Orkusz, Agnieszka

Subject and Keywords:

mięśnie udowe indyków ; modyfikowana atmosfera ; materiał opakowaniowy ; właściwości barierowe ; turkey thigh muscles ; modified atmosphere ; packaging material ; barrier properties

Description:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2013, Nr 2 (9), s. 85-93

Abstrakt:

Celem pracy było zbadanie wpływu materiału opakowaniowego (PA/PE, PA/ PE+AF, PA/ARE/PE) o różnej barierowości na cechy sensoryczne mięśni udowych indyków pakowanych w modyfikowanej atmosferze o składzie: 75% CO2, 20% N2, 5% O2 i przechowywanych w warunkach chłodniczych w temperaturze +1o C. Nie stwierdzono wpływu barierowości opakowania na: wyróżniki sensoryczne (intensywność zapachu i smaku, kruchość, soczystość, spoistość, sprężystość, żuwalność, ocenę ogólną), składowe profilu tekstury (twardość, gumowatość, żuwalność, spoistość, sprężystość) i siłę cięcia pieczonych mięśni

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2013, Nr 2 (9)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: