Object structure

Title:

Pamiętniki o rewolucyi polskiéj z roku 1794

Creator:

Kiliński, Jan (1760-1819) ; Lelewel, Joachim (1786-1861) ; Pistor, Johann Jakob von (1739-1814)

Contributor:

Chotomski, Bolesław Prawdzic (1827-1881). Tłumaczenie

Subject and Keywords:

Kiliński, Jan (1760-1819) - pamiętnik ; Pistor, Johann Jakob von (1739-1814) - pamiętnik ; Polska - 1794 (Powstanie Kościuszkowskie) - relacje osobiste ; Lelewel, Joachim (1786-1861) - pamiętnik

Description:

Pamiętniki z Ośmnastego Wieku [Tom I] ; Dzieło współwydane : Dzień 17 i 18 kwietnia 1794 r. w Warszawie przez naocznego świadka opowiedziany w zapiskach Kaminieckiego naleziony ; Dzieło współwydane: Pamiętniki Jana Kilińskiego, szewca, a razem płukownika 20 regimentu

Publisher:

Nakładem Księgarni Jana Konst. Żupańskiego

Place of publication:

Poznań

Date:

1860

Resource Type:

książka

Format:

image/x.djvu

Source:

Sygnatura oryginału: 50.187 [t.1]

Language:

pol

Relation:

Publikacja dofinansowana w ramach projektu "System upowszechniania piśmienniczych zbiorów specjalnych OSSOLINEUM we Wrocławiu poprzez digitalizację i publikację internetową jako promocja i popularyzacja dziedzictwa kulturowego" ; Pamiętniki z Osiemnastego Wieku ; Nieszczęśliwy i smutny dla mnie przypadek dostania się w niewolę pruską r. 1794 ; Dzień 17 i 18 kwietnia 1794 r. w Warszawie przez naocznego świadka opowiedziany w zapiskach Kaminieckiego naleziony

Rights:

Domena publiczna (Public domain)

Access Rights:

Dla wszystkich bez ograniczeń

Location:

Zakład Narodowy im. Ossolińskich