polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  
 

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  

Informacje

Biblioteka

Konsorcjum DBC

Uczestnicy Konsorcjum DBC:

 1. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 2. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 3. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

 4. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 5. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu

 6. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

      7. Politechnika Wrocławska  - koordynator 

 8. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 9. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

10. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki

11. Zakład Narodowy im. Ossolińskich

12. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

13. Politechnika Opolska

14. Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna

15. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu

16. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

17. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

18. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

19. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

20. Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

21. Opera Wrocławska

22. Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu