polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  
 

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  

Informacje

Biblioteka

Formularze

Dla autorów publikacji

Oświadczenie (zgoda)

Formularz Oświadczenia, w którym autor udziela licencji na wykorzystanie swojego utworu w DBC.
Kliknij, aby pobrać dokument

Dla autorów rozpraw doktorskich

Rozprawy doktorskie - Umowa

Formularz umowy, dotyczącej udostępnienia rozprawy doktorskiej na stronie DBC.
Kliknij, aby pobrać dokument