polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  
 

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  

Statystyki

Liczba publikacji: 38449

Obecnie czytających: 131

Łączna liczba czytelników od dnia 2004-11-10: 31710625

Statystyki

Poniżej znajdują się statystyki biblioteki cyfrowej. Statystyki te zbierane są od dnia 2004-11-10

Wybierz atrybut:   

Zestawienie wg liczby udostępnianych publikacji
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. czasopismo [12998]
 2. artykuł [12445]
 3. stary druk [7416]
 4. książka [4138]
 5. rękopis [1505]
 6. rozprawa doktorska [633]
 7. inkunabuł [448]
 8. materiały konferencyjne [102]
 9. broszura [100]
 10. rozprawa habilitacyjna [77]
 11. recenzja [36]
 12. odbitka [20]
 13. bibliografia [15]
 14. druk muzyczny [13]
 15. rycina [9]
 16. wystawy [7]
 17. atlas [7]
 18. druk ulotny [6]
 19. dokument elektroniczny [6]
 20. doktorat [6]
 21. [dokument ikonograficzny] [5]
 22. raport [4]
 23. plakat [4]
 24. katalog wystawy [4]
 25. program [2]
 26. prezentacja multimedialna [2]
 27. habilitacja [2]
 28. wykład [1]
 29. skrypt [1]
 30. mapa [1]
 31. druk [1]
 32. dokument piśmienniczy [1]
 33. baza danych [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych publikacji
stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. książka [8445571]
 2. czasopismo [3329102]
 3. artykuł [1853127]
 4. rozprawa doktorska [1638378]
 5. stary druk [387620]
 6. rozprawa habilitacyjna [300409]
 7. rękopis [175183]
 8. bibliografia [92214]
 9. materiały konferencyjne [68443]
 10. doktorat [16445]
 11. wystawy [15001]
 12. dokument elektroniczny [14983]
 13. katalog wystawy [8617]
 14. broszura [7620]
 15. inkunabuł [6492]
 16. recenzja [6132]
 17. raport [5720]
 18. druk muzyczny [2136]
 19. atlas [1218]
 20. skrypt [1218]
 21. rycina [1195]
 22. druk [1165]
 23. odbitka [933]
 24. baza danych [665]
 25. druk ulotny [623]
 26. habilitacja [616]
 27. [dokument ikonograficzny] [457]
 28. plakat [388]
 29. prezentacja multimedialna [327]
 30. mapa [217]
 31. dokument piśmienniczy [146]
 32. wykład [77]
 33. program [65]

Więcej statystyk...