polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  
 

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  

Statystyki

Liczba publikacji: 35478

Obecnie czytających: 177

Łączna liczba czytelników od dnia 2004-11-10: 29642074

Statystyki

Poniżej znajdują się statystyki biblioteki cyfrowej. Statystyki te zbierane są od dnia 2004-11-10

Wybierz atrybut:   

Zestawienie wg liczby udostępnianych publikacji
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. czasopismo [12939]
 2. artykuł [9764]
 3. stary druk [7280]
 4. książka [4100]
 5. rękopis [1504]
 6. rozprawa doktorska [606]
 7. inkunabuł [448]
 8. broszura [100]
 9. rozprawa habilitacyjna [77]
 10. materiały konferencyjne [62]
 11. recenzja [32]
 12. odbitka [20]
 13. bibliografia [15]
 14. druk muzyczny [13]
 15. rycina [9]
 16. wystawy [7]
 17. druk ulotny [6]
 18. doktorat [6]
 19. atlas [6]
 20. [dokument ikonograficzny] [5]
 21. raport [4]
 22. plakat [4]
 23. katalog wystawy [4]
 24. dokument elektroniczny [4]
 25. program [2]
 26. prezentacja multimedialna [2]
 27. habilitacja [2]
 28. wykład [1]
 29. skrypt [1]
 30. mapa [1]
 31. druk [1]
 32. dokument piśmienniczy [1]
 33. baza danych [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych publikacji
stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. książka [7675283]
 2. czasopismo [3122968]
 3. rozprawa doktorska [1522482]
 4. artykuł [1421956]
 5. stary druk [353585]
 6. rozprawa habilitacyjna [283675]
 7. rękopis [163397]
 8. bibliografia [89422]
 9. materiały konferencyjne [60527]
 10. wystawy [14833]
 11. doktorat [13987]
 12. dokument elektroniczny [12571]
 13. katalog wystawy [8106]
 14. broszura [6921]
 15. inkunabuł [5409]
 16. raport [5356]
 17. recenzja [5159]
 18. druk muzyczny [2067]
 19. rycina [1162]
 20. atlas [1160]
 21. druk [1061]
 22. odbitka [890]
 23. skrypt [788]
 24. baza danych [648]
 25. druk ulotny [607]
 26. [dokument ikonograficzny] [426]
 27. plakat [347]
 28. prezentacja multimedialna [306]
 29. mapa [189]
 30. habilitacja [185]
 31. dokument piśmienniczy [140]
 32. wykład [76]
 33. program [57]

Więcej statystyk...