polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  
 

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  

Statystyki

Liczba publikacji: 35690

Obecnie czytających: 170

Łączna liczba czytelników od dnia 2004-11-10: 30101181

Statystyki

Poniżej znajdują się statystyki biblioteki cyfrowej. Statystyki te zbierane są od dnia 2004-11-10

Wybierz atrybut:   

Zestawienie wg liczby udostępnianych publikacji
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. czasopismo [12947]
 2. artykuł [9953]
 3. stary druk [7293]
 4. książka [4101]
 5. rękopis [1505]
 6. rozprawa doktorska [607]
 7. inkunabuł [448]
 8. broszura [100]
 9. rozprawa habilitacyjna [77]
 10. materiały konferencyjne [62]
 11. recenzja [34]
 12. odbitka [20]
 13. bibliografia [15]
 14. druk muzyczny [13]
 15. rycina [9]
 16. wystawy [7]
 17. druk ulotny [6]
 18. doktorat [6]
 19. atlas [6]
 20. [dokument ikonograficzny] [5]
 21. raport [4]
 22. plakat [4]
 23. katalog wystawy [4]
 24. dokument elektroniczny [4]
 25. program [2]
 26. prezentacja multimedialna [2]
 27. habilitacja [2]
 28. wykład [1]
 29. skrypt [1]
 30. mapa [1]
 31. druk [1]
 32. dokument piśmienniczy [1]
 33. baza danych [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych publikacji
stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. książka [7811407]
 2. czasopismo [3163557]
 3. rozprawa doktorska [1541905]
 4. artykuł [1501204]
 5. stary druk [360323]
 6. rozprawa habilitacyjna [286433]
 7. rękopis [165859]
 8. bibliografia [90171]
 9. materiały konferencyjne [62674]
 10. wystawy [14869]
 11. doktorat [14432]
 12. dokument elektroniczny [12926]
 13. katalog wystawy [8213]
 14. broszura [7056]
 15. inkunabuł [5552]
 16. raport [5420]
 17. recenzja [5320]
 18. druk muzyczny [2082]
 19. atlas [1171]
 20. rycina [1168]
 21. druk [1114]
 22. odbitka [896]
 23. skrypt [847]
 24. baza danych [651]
 25. druk ulotny [610]
 26. [dokument ikonograficzny] [436]
 27. plakat [356]
 28. prezentacja multimedialna [309]
 29. habilitacja [229]
 30. mapa [196]
 31. dokument piśmienniczy [142]
 32. wykład [76]
 33. program [57]

Więcej statystyk...