polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  
 

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  

Statystyki

Liczba publikacji: 39217

Obecnie czytających: 204

Łączna liczba czytelników od dnia 2004-11-10: 33220156

Statystyki

Poniżej znajdują się statystyki biblioteki cyfrowej. Statystyki te zbierane są od dnia 2004-11-10

Wybierz atrybut:   

Zestawienie wg liczby udostępnianych publikacji
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. artykuł [13146]
 2. czasopismo [13004]
 3. stary druk [7468]
 4. książka [4139]
 5. rękopis [1505]
 6. rozprawa doktorska [641]
 7. inkunabuł [448]
 8. materiały konferencyjne [102]
 9. broszura [100]
 10. rozprawa habilitacyjna [77]
 11. recenzja [36]
 12. odbitka [20]
 13. bibliografia [15]
 14. druk muzyczny [13]
 15. rycina [9]
 16. wystawy [7]
 17. atlas [7]
 18. druk ulotny [6]
 19. dokument elektroniczny [6]
 20. doktorat [6]
 21. [dokument ikonograficzny] [5]
 22. raport [4]
 23. plakat [4]
 24. katalog wystawy [4]
 25. program [2]
 26. prezentacja multimedialna [2]
 27. habilitacja [2]
 28. wykład [1]
 29. skrypt [1]
 30. mapa [1]
 31. druk [1]
 32. dokument piśmienniczy [1]
 33. baza danych [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych publikacji
stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. książka [8742292]
 2. czasopismo [3398382]
 3. artykuł [1985096]
 4. rozprawa doktorska [1666379]
 5. stary druk [992278]
 6. rozprawa habilitacyjna [304183]
 7. rękopis [292766]
 8. bibliografia [92931]
 9. materiały konferencyjne [71350]
 10. inkunabuł [44461]
 11. doktorat [16891]
 12. dokument elektroniczny [15443]
 13. wystawy [15053]
 14. broszura [9853]
 15. katalog wystawy [8708]
 16. recenzja [6413]
 17. raport [5876]
 18. druk muzyczny [2186]
 19. skrypt [1373]
 20. atlas [1341]
 21. rycina [1209]
 22. druk [1174]
 23. odbitka [938]
 24. habilitacja [801]
 25. baza danych [676]
 26. druk ulotny [624]
 27. [dokument ikonograficzny] [561]
 28. plakat [404]
 29. prezentacja multimedialna [333]
 30. mapa [224]
 31. dokument piśmienniczy [148]
 32. wykład [77]
 33. program [69]

Więcej statystyk...