polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  
 

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  

Statystyki

Liczba publikacji: 36735

Obecnie czytających: 232

Łączna liczba czytelników od dnia 2004-11-10: 30825269

Statystyki

Poniżej znajdują się statystyki biblioteki cyfrowej. Statystyki te zbierane są od dnia 2004-11-10

Wybierz atrybut:   

Zestawienie wg liczby udostępnianych publikacji
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. czasopismo [12966]
 2. artykuł [10851]
 3. stary druk [7356]
 4. książka [4103]
 5. rękopis [1505]
 6. rozprawa doktorska [621]
 7. inkunabuł [448]
 8. broszura [100]
 9. rozprawa habilitacyjna [77]
 10. materiały konferencyjne [61]
 11. recenzja [34]
 12. odbitka [20]
 13. bibliografia [15]
 14. druk muzyczny [13]
 15. rycina [9]
 16. wystawy [7]
 17. druk ulotny [6]
 18. doktorat [6]
 19. atlas [6]
 20. dokument elektroniczny [5]
 21. [dokument ikonograficzny] [5]
 22. raport [4]
 23. plakat [4]
 24. katalog wystawy [4]
 25. program [2]
 26. prezentacja multimedialna [2]
 27. habilitacja [2]
 28. wykład [1]
 29. skrypt [1]
 30. mapa [1]
 31. druk [1]
 32. dokument piśmienniczy [1]
 33. baza danych [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych publikacji
stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. książka [8079091]
 2. czasopismo [3230701]
 3. artykuł [1644297]
 4. rozprawa doktorska [1584933]
 5. stary druk [368979]
 6. rozprawa habilitacyjna [292542]
 7. rękopis [169004]
 8. bibliografia [91100]
 9. materiały konferencyjne [62463]
 10. doktorat [15485]
 11. wystawy [14942]
 12. dokument elektroniczny [13449]
 13. katalog wystawy [8389]
 14. broszura [7286]
 15. inkunabuł [5728]
 16. recenzja [5627]
 17. raport [5549]
 18. druk muzyczny [2097]
 19. atlas [1191]
 20. rycina [1173]
 21. druk [1130]
 22. skrypt [1014]
 23. odbitka [900]
 24. baza danych [659]
 25. druk ulotny [614]
 26. [dokument ikonograficzny] [446]
 27. habilitacja [425]
 28. plakat [366]
 29. prezentacja multimedialna [322]
 30. mapa [203]
 31. dokument piśmienniczy [145]
 32. wykład [76]
 33. program [59]

Więcej statystyk...