polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  
 

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  

Statystyki

Liczba publikacji: 35342

Obecnie czytających: 332

Łączna liczba czytelników od dnia 2004-11-10: 29346893

Statystyki

Poniżej znajdują się statystyki biblioteki cyfrowej. Statystyki te zbierane są od dnia 2004-11-10

Wybierz atrybut:   

Zestawienie wg liczby udostępnianych publikacji
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. czasopismo [12937]
 2. artykuł [9624]
 3. stary druk [7279]
 4. książka [4099]
 5. rękopis [1504]
 6. rozprawa doktorska [599]
 7. inkunabuł [448]
 8. broszura [100]
 9. rozprawa habilitacyjna [77]
 10. materiały konferencyjne [61]
 11. recenzja [30]
 12. odbitka [20]
 13. bibliografia [15]
 14. druk muzyczny [13]
 15. rycina [9]
 16. wystawy [7]
 17. druk ulotny [6]
 18. doktorat [6]
 19. atlas [6]
 20. [dokument ikonograficzny] [5]
 21. raport [4]
 22. plakat [4]
 23. katalog wystawy [4]
 24. dokument elektroniczny [4]
 25. program [2]
 26. prezentacja multimedialna [2]
 27. habilitacja [2]
 28. wykład [1]
 29. skrypt [1]
 30. mapa [1]
 31. druk [1]
 32. dokument piśmienniczy [1]
 33. baza danych [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych publikacji
stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. książka [7587355]
 2. czasopismo [3096690]
 3. rozprawa doktorska [1507801]
 4. artykuł [1374246]
 5. stary druk [349726]
 6. rozprawa habilitacyjna [281560]
 7. rękopis [161532]
 8. bibliografia [88962]
 9. materiały konferencyjne [59258]
 10. wystawy [14810]
 11. doktorat [13711]
 12. dokument elektroniczny [12324]
 13. katalog wystawy [7985]
 14. broszura [6848]
 15. inkunabuł [5341]
 16. raport [5312]
 17. recenzja [5055]
 18. druk muzyczny [2059]
 19. atlas [1158]
 20. rycina [1153]
 21. druk [1051]
 22. odbitka [886]
 23. skrypt [728]
 24. baza danych [646]
 25. druk ulotny [605]
 26. [dokument ikonograficzny] [418]
 27. plakat [340]
 28. prezentacja multimedialna [298]
 29. mapa [188]
 30. habilitacja [145]
 31. dokument piśmienniczy [140]
 32. wykład [76]
 33. program [57]

Więcej statystyk...