polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  
 

Dolnośląska Digital Library

polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  

Collection

Library

PhD Thesis : Recently added

Use "Prepare link" to get RSS feed with informations based on the content of form below.

rss20

 • Display publications :
 •  recently added
 • added in
 • added since
 1. Grounding of modal conditionals in agent systems
 2. Oznaczanie lotnych związków organicznych półprzewodnikowymi czujnikami gazów w obecności interferentów
 3. Zespoły klasyfikatorów SVM dla danych niezbalansowanych
 4. Ochrona i gospodarowanie krajobrazem Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w świetle Europejskiej Konwencji Krajobrazowej
 5. Ochrona i zarządzanie krajobrazem reliktowym w planowaniu przestrzennym na przykładzie miasta Wrocławia
 6. System sterowania robota społecznego
 7. Badanie i modelowanie zjawiska formowania zadziorów na krawędzi przedmiotu obrabianego
 8. Modelowanie generujące w zastosowaniu do śledzenia ruchu człowieka
 9. Metody analizy systemów oparte na czasowych rozszerzeniach drzew niezdatności
 10. Metody integracji danych o strukturze hierarchicznej