polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  
 

Dolnośląska Digital Library

polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  

Collection

Library

PhD Thesis : Recently added

Use "Prepare link" to get RSS feed with informations based on the content of form below.

rss20

 • Display publications :
 •  recently added
 • added in
 • added since
 1. Wieloskalowe modelowanie numeryczne współpracy zasypki z powłoką w konstrukcjach gruntowo-powłokowych
 2. Ciepło odpadowe w procesie termicznego przekształcania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 3. Control of Spacecraft for Rendezvous Maneuver in an Elliptical Orbit
 4. Rekonsumpcja materiałowa w architekturze
 5. Adaptacyjne zabezpieczenie przeciążeniowe linii przesyłowych
 6. Modelowanie ewolucji trójwymiarowych struktur wirowych w cieczy lepkiej metodami cząstek wirowych z wykorzystaniem obliczen równoległych
 7. Czujniki optyczne na bazie kryształów fotonicznych - projektowanie, analiza i wytwarzanie
 8. Suszenie węgla brunatnego w złożu fluidalnym z wykorzystaniem niskotemperaturowego źródła ciepła
 9. Forming and pruning one-class classifier ensembles
 10. Posadowienie składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w warunkach niekorzystnych