polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  
 

Dolnośląska Digital Library

polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  

Collection

Library

PhD Thesis : Recently added

Use "Prepare link" to get RSS feed with informations based on the content of form below.

rss20

 • Display publications :
 •  recently added
 • added in
 • added since
 1. Czujniki optyczne na bazie kryształów fotonicznych - projektowanie, analiza i wytwarzanie
 2. Suszenie węgla brunatnego w złożu fluidalnym z wykorzystaniem niskotemperaturowego źródła ciepła
 3. Forming and pruning one-class classifier ensembles
 4. Posadowienie składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w warunkach niekorzystnych
 5. Materiały z nanocząstkami srebra do drukowania strumieniowego struktur elektrycznie przewodzących w elektronice elastycznej
 6. Między sztuką, nauką a polityką. Ochrona zabytków na Dolnym Śląsku w czasach III Rzeszy
 7. Wpływ kinematyki ruchu skrzydeł na obciążenia aerodynamiczne entomoptera
 8. Grounding of modal conditionals in agent systems
 9. Oznaczanie lotnych związków organicznych półprzewodnikowymi czujnikami gazów w obecności interferentów
 10. Zespoły klasyfikatorów SVM dla danych niezbalansowanych