polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  
 

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  

Kolekcja

Biblioteka

Doktoraty PWr : Ostatnio dodane

Wygeneruj adres wątku RSS z informacjami bazującymi na poniższym formularzu.

rss20

 • Wyświetl publikacje :
 •  ostatnio dodanych
 • dodane w ciągu
 • dodane od dnia
 1. Optymalizacja parametrów procesu wrzenia ziębnika w niskociśnieniowym adsorpcyjnym systemie trigeneracyjnym
 2. Intermittency, scales, and extremes in urban precipitation
 3. Nieempiryczne metody w analizie i elektrostatycznym modelowaniu oddziaływań w biocząsteczkach
 4. Analiza bezpieczeństwa w obszarze wytwarzania energii elektrycznej w Polsce, studium przypadków
 5. Wykorzystanie ciepła do lokalnego wytwarzania energii pomocniczej dla systemów cieplnych
 6. Modelowanie procesów wymiany ciepła i masy w wymienniku z M-obiegiem pracującym w urzędzeniach klimatyzacyjnych
 7. Analiza relacji międzygiełdowych - propozycja metodyki
 8. Dwuwirnikowa mini siłownia wiatrowa
 9. Wieloskalowe modelowanie numeryczne współpracy zasypki z powłoką w konstrukcjach gruntowo-powłokowych
 10. Ciepło odpadowe w procesie termicznego przekształcania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego