polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  
 

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: Śląski Przegląd Statystyczny

Liczba publikacji w kolekcji: 107

Najczęściej przeglądane

  1. Śląski Przegląd Statystyczny, 2007, Nr 6 (12) [1038]
  2. Ocena trwania życia w zdrowiu populacji Polski z wykorzystaniem sumarycznych miar stanu zdrowia. Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2013, Nr 11 (17), s. 261-274 [400]
  3. Struktura terminowa stóp procentowych opisana modelami stopy krótkoterminowej. Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2014, Nr 12 (18), s. 273-284 [346]
  4. Problem stabilnych małżeństw, czyli o pożytkach z teorii gier płynących. Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2012, Nr 10 (16), s. 131-149 [272]
  5. Metabometria. Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2016, Nr 14 (20), s. 145-183 [221]
  6. Professor Zdzisław Henryk Hellwig (26.05.1925–8.11.2013). Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2015, Nr 13 (19), s. 177-181 [195]
  7. Racjonalność, konflikty i teoria gier w życiu i pracy Roberta J. Aumanna (Nagroda imienia Nobla w dziedzinie ekonomii, 2005). Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2014, Nr 12 (18), s. 285-312 [180]
  8. The emergence of statistical science. Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2014, nr 12 (18), s. 75-81 [169]
  9. O trwałym rozwoju. Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2015, Nr 13 (19), s. 183-208 [146]
  10. Wykorzystanie uogólnionego rozkładu gamma do generowania tablicy dwudzielczej. Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2014, Nr 12 (18), s. 339-347 [145]

Więcej...

Ostatnio dodane

Ładowanie...