polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  
 

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: Śląski Przegląd Statystyczny

Liczba publikacji w kolekcji: 125

Najczęściej przeglądane

  1. Śląski Przegląd Statystyczny, 2007, Nr 6 (12) [1055]
  2. Ocena trwania życia w zdrowiu populacji Polski z wykorzystaniem sumarycznych miar stanu zdrowia. Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2013, Nr 11 (17), s. 261-274 [668]
  3. Struktura terminowa stóp procentowych opisana modelami stopy krótkoterminowej. Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2014, Nr 12 (18), s. 273-284 [579]
  4. Problem stabilnych małżeństw, czyli o pożytkach z teorii gier płynących. Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2012, Nr 10 (16), s. 131-149 [379]
  5. Professor Zdzisław Henryk Hellwig (26.05.1925–8.11.2013). Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2015, Nr 13 (19), s. 177-181 [275]
  6. Racjonalność, konflikty i teoria gier w życiu i pracy Roberta J. Aumanna (Nagroda imienia Nobla w dziedzinie ekonomii, 2005). Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2014, Nr 12 (18), s. 285-312 [246]
  7. Statistical correlations between the Knowledge Economy Index and Gender (in)Equality Index. Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2015, Nr 13 (19), s. 29-42 [229]
  8. Metabometria. Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2016, Nr 14 (20), s. 145-183 [227]
  9. Ulepszenie aproksymacji indywidualnego modelu ryzyka przez kolektywny model ryzyka. Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2012, Nr 10 (16), s. 69-81 [208]
  10. The emergence of statistical science. Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2014, nr 12 (18), s. 75-81 [195]

Więcej...

Ostatnio dodane

Ładowanie...