polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  
 

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: Informatyka Ekonomiczna

Liczba publikacji w kolekcji: 260

Najczęściej przeglądane

  1. Big Data – definicje,wyzwania i technologie informatyczne. Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31), s. 138-153 [7350]
  2. Customer Relationship Management in a fitness club – case study of IT solutions applied in a selected organization. Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 4 (34), s. 66-76 [6393]
  3. Wzorzec specyfikacji wymagań systemowych dla przedsięwzięć doskonalenia istniejących systemów oprogramowania biznesowego. Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 4 (30), s. 267-278 [5525]
  4. Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem notacji BPMN - studium przypadku. Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2012, Nr 4 (26), s. 140-157 [4053]
  5. Third dimension of e-commerce. Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 2 (32), s. 198-212 [2974]
  6. Kiedy warto stosować metodyki zwinne (agile methodologies) w zarządzaniu projektami wytwarzania oprogramowania? Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31), s. 157-172 [2592]
  7. Kierunki badań i perspektywy rozwoju zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania. Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31), s. 114-125 [1733]
  8. The importance of AOP in SOA architecutre. Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2012, Nr 1 (23), s. 21-37 [1664]
  9. Analiza i ocena poziomu wykorzystania mediów społecznościowych przez największe polskie przedsiębiorstwa. Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 4 (30), s. 55-69 [1592]
  10. The structure and components of agility - a multi-perspective view. Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 2 (28), s. 148-169 [1539]

Więcej...

Ostatnio dodane

Ładowanie...