polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  
 

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: Ekonometria

Liczba publikacji w kolekcji: 269

Najczęściej przeglądane

  1. Struktura i typologia przestrzenna przestępczości w Polsce. Ekonometria = Econometrics, 2015, Nr 4 (50), s. 43-61 [4978]
  2. Uogólniony model Holta na przykładzie prognozowania liczby pasażerów w transporcie lotniczym w Polsce. Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 2 (36), s. 16-26 [3209]
  3. Wykorzystanie modeli przeżycia i analizy dyskryminacyjnej do oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstw. Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38), s. 157-172 [2610]
  4. Extensions of Cox model for non-proportional hazards purpose. Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 3 (45), s. 85-101 [1909]
  5. Czynniki kształtujące wartość nieruchomości mieszkaniowych w kontekście uwarunkowań makro-, mikro- oraz ultraotoczenia. Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 4 (46), s. 52-61 [1894]
  6. Determinanty ekonomiczno-gospodarcze oraz ich wpływ na rozwój rynku nieruchomości mieszkaniowych. Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38), s. 106-116 [1438]
  7. A polytomous item response theory models using R. Ekonometria = Econometrics, 2016, Nr 2 (52), s. 43-52 [1052]
  8. Wielowymiarowa analiza porównawcza jako narzędzie oceny spółek deweloperskich notowanych na GPW. Ekonometria = Econometrics, 2013, Nr 4 (42), s. 60-71 [1004]
  9. Zastosowanie algorytmu mrówkowego do optymalizacji czasowo-kosztowej projektów informatycznych. Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38), s. 343-355 [922]
  10. Wybór rzędu autoregresji w zależności od parametrów modelu generującego. Ekonometria = Econometrics, 2012, Nr 4 (38), s. 16-35 [909]

Więcej...

Ostatnio dodane

Ładowanie...