polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  
 

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: Rękopisy wrocławskie

Liczba publikacji w kolekcji: 1471

Najczęściej przeglądane

  1. [Legiony Polskie. Komisja werbunkowa. Kartoteka superarbitrowych i zwolnionych legionistów z lat 1914-1918 sporządzona przez Centralny Urząd Ewidencyjny Legionów Polskich przy Departamencie Wojskowym Naczelnego Komitetu Narodowego i Centralny Urząd Ewidencyjny Polskiego Korpusu Posiłkowego. Pudło 1: Lit. A-E] [6481]
  2. Pan Tadeusz [czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem] [4395]
  3. [Rejestr poborowy województwa krakowskiego z 1629 roku] [4236]
  4. [Listy starszeństwa i zasług oficerów wojska koronnego i litewskiego z lat 1793-1794.] T.1 [3300]
  5. [Legiony Polskie. „Komisja werbunkowa”. Kartoteka superarbitrowych i zwolnionych legionistów z lat 1914-1918 sporządzona przez Centralny Urząd Ewidencyjny Legionów Polskich przy Departamencie Wojskowym Naczelnego Komitetu Narodowego i Centralny Urząd Ewidencyjny Polskiego Korpusu Posiłkowego. Pudło 3: Lit. Kr-O] [2976]
  6. 622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta. Część I [2953]
  7. [Legiony Polskie. Komisja werbunkowa. Kartoteka superarbitrowych i zwolnionych legionistów z lat 1914-1918 sporządzona przez Centralny Urząd Ewidencyjny Legionów Polskich przy Departamencie Wojskowym Naczelnego Komitetu Narodowego i Centralny Urząd Ewidencyjny Polskiego Korpusu Posiłkowego. Pudlo 2: Lit. F-Ko.] [1618]
  8. [Legiony Polskie. Kartoteka legionistów internowanych w 1918 r. na Węgrzech i w Polsce. Pudło 3: Lit. F-I] [1541]
  9. [Legiony Polskie. Komisja werbunkowa. Kartoteka superarbitrowych i zwolnionych legionistów z lat 1914-1918 sporządzona przez Centralny Urząd Ewidencyjny Legionów Polskich przy Departamencie Wojskowym Naczelnego Komitetu Narodowego i Centralny Urząd Ewidencyjny Polskiego Korpusu Posiłkowego. Pudło 4: Lit. P-St] [1423]
  10. [Lustracje dóbr królewskich w województwach ruskim i podolskim z lat 1661-1665] [1414]

Więcej...

Ostatnio dodane

Ładowanie...