polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  
 

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: Rękopisy wrocławskie

Liczba publikacji w kolekcji: 1471

Najczęściej przeglądane

  1. [Legiony Polskie. Komisja werbunkowa. Kartoteka superarbitrowych i zwolnionych legionistów z lat 1914-1918 sporządzona przez Centralny Urząd Ewidencyjny Legionów Polskich przy Departamencie Wojskowym Naczelnego Komitetu Narodowego i Centralny Urząd Ewidencyjny Polskiego Korpusu Posiłkowego. Pudło 1: Lit. A-E] [6983]
  2. Pan Tadeusz [czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem] [4894]
  3. [Rejestr poborowy województwa krakowskiego z 1629 roku] [4498]
  4. [Legiony Polskie. Komisja werbunkowa. Kartoteka superarbitrowych i zwolnionych legionistów z lat 1914-1918 sporządzona przez Centralny Urząd Ewidencyjny Legionów Polskich przy Departamencie Wojskowym Naczelnego Komitetu Narodowego i Centralny Urząd Ewidencyjny Polskiego Korpusu Posiłkowego. Pudlo 2: Lit. F-Ko.] [3563]
  5. [Listy starszeństwa i zasług oficerów wojska koronnego i litewskiego z lat 1793-1794.] T.1 [3363]
  6. [Legiony Polskie. Kartoteka legionistów internowanych w 1918 r. na Węgrzech i w Polsce. Pudło 3: Lit. F-I] [3241]
  7. 622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta. Część I [3218]
  8. [Legiony Polskie. Komisja werbunkowa. Kartoteka superarbitrowych i zwolnionych legionistów z lat 1914-1918 sporządzona przez Centralny Urząd Ewidencyjny Legionów Polskich przy Departamencie Wojskowym Naczelnego Komitetu Narodowego i Centralny Urząd Ewidencyjny Polskiego Korpusu Posiłkowego. Pudło 4: Lit. P-St] [3178]
  9. [Legiony Polskie. „Komisja werbunkowa”. Kartoteka superarbitrowych i zwolnionych legionistów z lat 1914-1918 sporządzona przez Centralny Urząd Ewidencyjny Legionów Polskich przy Departamencie Wojskowym Naczelnego Komitetu Narodowego i Centralny Urząd Ewidencyjny Polskiego Korpusu Posiłkowego. Pudło 3: Lit. Kr-O] [3096]
  10. [Legiony Polskie. Komisja werbunkowa. Kartoteka superarbitrowych i zwolnionych legionistów z lat 1914-1918 sporządzona przez Centralny Urząd Ewidencyjny Legionów Polskich przy Departamencie Wojskowym Naczelnego Komitetu Narodowego i Centralny Urząd Ewidencyjny Polskiego Korpusu Posiłkowego. Pudlo 5: Lit. Su-Z] [2599]

Więcej...

Ostatnio dodane

Ładowanie...